AutoFlux – dodawanie wpisów krok po kroku

17 stycznia, 2020 Wyłącz przez admin
 1. Utwórz nowy projekt lub wybierz istniejący, czyli kliknij w istniejący już na liście projekt.
 2. Po utworzeniu nowego projektu wybierz jaki typ skryptu ma być używany dla tego projektu. Np. jeśli projekt zakłada, że otworzysz listę stron ogłoszeniowych wybierz „ogłoszenia – dodaj”.
 3. Po wybraniu projektu i typu skryptu oraz po wpisaniu swoich danych do tabeli projektu, zapisz je i przejdź do zakładki przeglądarki.
 4. Otwórz listę adresów stron, którą chcesz użyć w otwartym projekcie. Adresy przechowujemy w plikach tekstowych csv w folderze „sys-addr” programu.
 5. Kliknij na adres strony, aby załadować skrypt wybranego typu powiązany z adresem.
  Zazwyczaj w przypadku stron ogłoszeniowych, do każdego projektu należy za pierwszym razem zmienć w skryptach linie skryptu związane z kategoriami wpisów lub możemy wykorzystać metodę automatycznego wyboru kategorii w powiązaniu ze zdefiniowanymi frazami, które ustala się w projekcie (więcej tutaj).
  Np. masz dwa projekty. Jeden dotyczy strony o samochodach, drugi o gotowaniu. Oczywistym jest, że dla każdego projektu należy dodawać ogłoszenia w odpowiedniej kategorii. Skrypt musi „wiedzieć”, którą kategorię wpisu na stronie ma wybrać. Taki wybór odbywa się zazwyczaj przez zmianę w skrypcie wartości w elemencie typu „select”. Program zapisuje osobno linie skryptu w powiązaniu z grupą i nazwą projektu, tak, że dla każdego projektu następuje w momencie wklejania podmiana na odpowiednie wartości.
 6. Przy ręcznej zmianie kategorii możemy korzystać z udogodnienia jakim jest wyświetlanie listy pól formularza na danej stronie, aby szybko przejrzeć dostępne opcje. W tym celu otwórz stronę i przejdź do formularza. Kliknij w przycisk . Na stronie wyświetli się okienko z elementami strony zawężonymi do listy pól. Mamy tam m. in. wyszczególnione pola tekstowe, checkboxy, pola typu select, itd. Możemy łatwo podejrzeć dostępne wartości i podmienić w skrypcie na takie, które nam pasują. Zobacz też znaczenie gwiazdki * w komendzie skryptu.
 7. Jeśli mamy już wszystko poustawiane w skrypcie, pamiętamy aby określić wartość „next=” w skrypcie. Przy używaniu pełnego automatu (przycisk lub opcja w menu) program odczytuje wartość z komendy „next=” i uruchamia skrypt dopiero wtedy gdy od ostatniego uruchomienia minął określony czas. Jeżeli nie określimy wartości czasu, program domyślnie uznaje, że chodzi o 30 dni.
 8. Po dodaniu wpisu, program zapisuje wynik do pliku logów. Jeżeli w skrypcie była linia opisująca przewidywany, pozytywny wynik (linie „resultok=”), to log będzie zapisany jako OK, w przeciwnym wypadku NOK. Log przydaje się do raportów lub sprawdzenia dlaczego coś poszło nie tak.
 9. Uwaga! Kwestia różnych kategorii wpisów (np. na stronach ogłoszeniowych czy katalogach) w tym samym skrypcie przy różnych projektach. Na tego typu stronach używamy tego samego skryptu, ale przy różnych projektach chcemy użyć różnych kategorii wpisu. Zazwyczaj wybór kategorii wpisu wymaga komendy „select=”, w której podajemy wartość wyboru. Dlatego musimy mieć możliwość podmiany wybranej linii skryptu na inną, w zależności od aktywnego projektu. W tym celu, w odpowiedniej linii skryptu, przed komendą umieszczamy znak gwiazdki, asterix. Pojawia się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wpisać, jak dana komenda skryptu ma wyglądać w przypadku tego aktywnego projektu.
  Na powyższym obrazie widzimy, że w wybranym projekcie cała linia zaczynająca się gwiazdką „*select=…” będzie zamieniana na inną, czyli w tym projekcie odbędzie się wybór innej kategorii. W efekcie końcowym wpisy dla Kowalskiego dodamy z kategorią inną niż dla Nowaka.
 10. W logach, w zakładce notatek, logów możemy podejrzeć wynik dodawania wpisów.
 11. Po jakimś czasie należy otworzyć skrzynkę pocztową i w mailach, które przychodzą, kliknąć na link aktywujący rejestrację lub inny wpis.