AutoFlux – opis ogólny funkcji programu

17 stycznia, 2020 Wyłącz przez admin

I. Główne części (zakładki) programu.

 • Projekty
  Lewa część okna zawiera drzewko projektów. Projekty służą do przechowywania danych, które potem są wklejane półautomatycznie lub automatycznie na formularzach stron.
  W prawej części okna ustalamy jakiego typu skryptu będziemy używać w wybranym projekcie, możemy wpisać frazy, które posłużą do automatycznego dopasowywania kategorii w serwisach ogłoszeniowych, wpisać notatkę do projektu, oraz wpisujemy dane w tabeli danych projektu. Tabela ta zawiera następujące kolumny:
  Klucz: kolumna z unikatowymi identyfikatorami wierszy tabeli. Uwaga – nie należy zmieniać wartości kluczy, ponieważ zerwie się wówczas połączenie między wartością a nazwami pól formularzy w danym wierszu tabeli. Klucz jest po prostu łącznikiem między dwoma rodzajami danych.
  Opis: kolumna opisująca co zawiera dany wiersz tabeli.
  Wklejane dane: tutaj wpisujesz dane, które potem program będzie wklejać w formularzach. Z danymi powiązane są pola formularzy. Przy wpisywaniu wartości można stosować triki losowych danych, liczb, tekstów z plików.
  Nazwy pól formularzy: dla każdego typu danych potrzebujemy odpowiednich nazw pól formularzy. Wpisujemy je w tej kolumnie oddzielając kolejne nazwy przecinkiem. Nowe nazwy pól w formularzach można znaleźć w kodzie strony używając podglądu źródła strony (przycisk ), lub opcji listy pól formularza (przycisk ).
  Dodawanie lub usuwanie wierszy w tabeli danych projektu po kliknięciu w danym wierszu tabeli prawym przyciskiem.
 • Przeglądarka
  Lewa część okna zawiera tabelę z listą adresów. Adresy przechowujemy w plikach tekstowych w folderze „sys-addr”. Każda linia adresu w takim pliku powinna mieć format „adres|opis strony|typ strony”.
  Po kliknięciu na wybrany adres, ładowany jest skrypt powiązany ze stroną. Do jednego adresu może być przypisane wiele rodzajów skryptów. Zależy to od tego jaki typ skryptu był określony w projekcie. Przy zapisie skryptu jest dla niego zapisywany ten typ skryptu. Dlatego przed kliknięciem na adres, należy wybrać w projekcie odpowiedni rodzaj skryptu.
  Po co taka opcja? Otóż na każdej stronie możemy wykonywać różne działania. Z kolei różne działania, różne cele wymagają innych skryptów. Inny skrypt będzie służył do automatycznej rejestracji na forum, a inny np. do logowania się i dodawania wpisu na tym samym forum.
  Skrypty tworzymy według zasad opisanych w części skrypty tego poradnika. Zapoznaj się także z opisem trików.Do formularza możemy wkleić dane z projektu (np. dla testu lub przy dodawaniu półautomatycznym) przy pomocy przycisku  lub klawiszem F2.
 • Skrzynki pocztowe
  Ten moduł programu zawiera tabelę z listą skrzynek pocztowych używanych w projektach.
  Po kliknięciu w przycisk  program otwiera nową zakładkę strony portalu z pocztą w zależności od wybranego konta pocztowego.
  Po kliknięciu w przycisk  do formularza logowania na stronie wklejone zostaną odpowiednie dane.
  Wydaje się rozsądne, aby w projektach używać darmowych, niezależnych kont pocztowych ze względu na poźniejsze reklamy i ewentualny spam.
 • Baza Q&A
  W bazie Q&A zapisujemy frazy pytań występujących w formularzach stron (np. przy rejestracji na forach) wraz z odpowiedziami. Aby dodać nowy rekord Q&A kopiujemy charakterystyczną część pytania na stronie formularza, przechodzimy do zakładki Q&A programu, klikamy w ikonkę dodawania  i wpisujemy odpowiedź. W bazie będzie zapisane to pytanie i odpowiedź, a potem, gdy w formularzu na danej stronie pojawi się takie pytanie (taka fraza w kodzie strony), program wklei prawidłową odpowiedź. Umożliwi to automatyczne wysyłanie formularza bez potrzeby ręcznego uzupełniania odpowiedzi. Większość stron posiada ograniczony zestaw powtarzających się pytań.
 • Słowniki
  W bazie słowników zamieszczamy listy słów, których możemy potem używać w skryptach. Np. jeżeli w danych projektu lub w skrypcie strony wpiszemy jako wartość „#rand nazwiska-żeńskie”, to program będzie losowo wybierał jedno nazwisko żeńskie ze słownika o nazwie „nazwiska-żeńskie”. Więcej na ten temat z opisie skryptów.
 • Teksty
  w module tekstów możemy edytować pliki z tekstami używanymi potem w projektach. Np. jeżeli w projekcie dla danego pola wpiszemy „#plik teksty-ogloszenia.txt”, to program w trakcie wklejania danych do formularza pobierze i wklei cały tekst z pliku „teksty-ogloszenia.txt”. Można też wybrać fragment tekstu z pliku. Np. gdy w pliku zdefiniujemy sekcje i wpiszemy „#plik teksty-ogloszenia.txt|nr1opis” program poszuka i wybierze z pliku tekst z sekcji „nr1opis”.
  Sekcje definiujemy oznaczając je tagami, np:
  <nr1opis>
  Firma „ABC”…
  Blablabla.
  </nr1opis>
  W tekstach możemy oczywiście używać łańcuchów synonimów.
 • Notatki, logi…
  Ta część programu służy do zapisywania podręcznych notatek, przeglądania logów.
  Do pliku logów zapisywany jest rezultat wysyłania formularzy na stronach (zob. opis działania komend w skryptach).

II. Opcje główne programu (menu\Opcje).

 1. Pozwól na wyskakujące okna na stronach – wybierz czy wyskakujące okienka mają się otwierać w tym samym oknie, czy poza programem.
 2. Pomijaj odłożone adresy – są to adresy, które usunąłeś z dowolnej listy adresów przyciskiem . Taki adres jest nie tylko usuwany z bieżącej listy adresowej, ale także zapisywany do pliku „sys-addr\postponed.csv” i w trakcie otwierania listy adresów pomijane przy aktywnej opcji pomijania.
 3. Klucz klienta serwisu anti-captcha.com – program używa serwisu anti-captcha.com do rozwiązywania recaptchy i captchy obrazkowych (zob. skrypty). W tym mmiejscu należy podać unikatowy klucz klienta identyfikujący konto użytkownika anti-captchy.
 4. Ostrzegaj przy próbie użycia IP – zaleca się używanie adresów proxy lub tunelów vpn przy dodawaniu wpisów, aby uniknąć identyfikacji komputera, z którego wysyłamy dane. Jeśli twój komputer będzie miał w danym momencie zastrzeżone IP, to program przerwie próbę otwierania strony z listy adresów lub strony konta pocztowego w zakładce poczty. Można podać wiele adresów lub części adresów, oddzielonych przecinkami, np: „34.123.56.112, 234.78, 55.67”.
 5. Czasy przerw. Tutaj ustalamy jak długie (w sekundach) mają być czasy przerw w skryptach po otwieraniu stron komendą „home=”, „open=”, „click…”, przed komendą „resultok=”, oraz po komendzie „wait=”. W skryptach można stosować komendy typu „wait=A”, „wait=B”, „wait=C”, które będą dawały odpowiedni czas przerwy z ustawień głównych.

III. Tworzenie projektu.

 1. Wpisz nazwę istniejącej lub nowej grupy i nazwę projektu. Zazwyczaj nazwą projektu będzie zadanie, które chcemy w tym projekcie realizować, np. projekt „ogłoszenia” w grupie „Kowalski” będzie nam służyć do dodawania wpisów o firmie Kowalskiego na stronach ogłoszeniowych.
 2. Po kliknięciu na nazwę projektu, ustal jakiego typu skrypty będą używane w tym projekcie, a potem w tabeli danych wpisz wartości w odpowiednich polach i zapisz dane.
  – Ustalenie typu skryptów jest ważne, ponieważ program po kliknięciu w adres otwieranej strony szuka wybranego typu skryptu spośród wszystkich skryptów przypisanych do danej strony. Np. do danej strony może być utworzony skrypt rejestracji na forum, ale też i skrypt edycji profilu czy dodawania nowego wpisu na forum.
  – Przy definiowaniu danych w projekcie, w jego polach wartości, możesz korzystać z ułatwień takich jak używanie łańcuchów synonimów, definiowanie losowych liczb, losowych danych ze słowników, itp. (więcej na ten temat w części triki). Np. wpisując w polu nazwiska frazę „#rand nazwiska”, program przy wklejaniu będzie wybierał losowo jedno nazwisko z bazy losowych nazwisk (zobacz opis zakładki słowniki).
 3. Pamiętaj o zapisaniu zmian w danych projektu przyciskiem .
 4. Następnie przejdź do zakładki „przeglądarka” i otwórz przyciskiem odpowiednią listę adresów.

IV. Skrypty – przejdź do osobnego artykułu.

V. Automatyzmy. W programie możliwe jest stosowanie dwóch rodzajów automatycznych działań na stronach.

 1. Wykonywanie kolejnych komend pojedynczego skryptu na wybranej stronie. Pojedynczy skrypt uruchamiamy przyciskiem .
 2. Kolejne wykonywanie skryptów wszystkich otwartych stron, które zawierają komendę „next=”. Globalny automat uruchamiamy przyciskiem w zkaładce przeglądarki. Program przechodzi z adresu na adres i przed uruchomieniem skryptu przypisanego do adresu i projektu, sprawdza czy można go uruchomić analizując czy minął już odpowiedni czas od ostatniego uruchomienia. Brany jest wtedy pod uwagę odstęp „next=” oraz data ostatniego uruchomienia skryptu.
 3. Jednorazowe wykonanie wszystkich skryptów adresów wykonuje się uruchamiając opcję w menu głownym\narzędzia.

VI. Skrzynki pocztowe.

 1. Przy rejestracjach na forach, dodawaniu ogłoszeń, itp. używamy kont e-mail. Trzeba pamiętać o tym, że na te konta przychodzą zazwyczaj informacje potrzebne do zakończenia rejestracji czy dodawania wpisów, ale też w późniejszym czasie dużo reklam. Istnieje też niebezpieczeństwo, że taki adres e-mail wypłynie gdzieś dalej i będzie celem spamów. Dlatego warto używać darmowych, nieosobistych, niefirmowych adresów e-email, które po jakimś czasie można usunąć lub porzucić.
 2. W zakładce skrzynek pocztowych znajduje się zdefiniowanych kilka gotowych adresów portali udostępniających darmową pocztę. Należy oczywiście posiadać zarejestrowane w nich konta i wpisać w tabeli adresów dane logowania: login, hasło, oraz stronę główną poczty.
 3. Po kliknięciu w ikonę program otwiera odpowiednią zakładkę strony portalu z pocztą w zależności od wybranego konta pocztowego. Po kliknięciu w ikonę wklejania  do formularza logowania na stronie wklejone zostaną odpowiednie dane.