AutoFlux – tricki w projektach i skryptach

17 stycznia, 2020 Wyłącz przez admin
 • Wymuszenie wklejenia wartości z innego pola. Kiedy tego używamy? Nieraz zdarzy się, że jakieś pole formularza strony ma pole o nazwie typowej dla pól formularzy o innym znaczeniu. Np. programista miał kaprys i oznaczył pole dotyczące ulicy nazwą „nazwisko”. Ponieważ program ma zapisaną taką nazwę pola jako typową dla pola nazwisk, więc występowałby tu merytoryczny błąd danych. Możemy to ominąć wpisując w skrypcie komendę wklejenia do tekstu wartości z pola oznaczonego innym kluczem. Musimy w tym celu podać symbol tego innego pola zaczynając od znaku #. Na przykład, komenda „text=form_login=#a6” wymusi wklejenie do pola „form_login” wartości znajdującej się w tabeli projektu oznaczonej symbolem „a6”.
  Wszystkie tego typu tricki wpisujemy po wykonaniu komendy „paste”, która wkleja standardowe dane z projektu.
 • Wymuszenie wklejenia do pola formularza dłuższego tekstu z pliku (np. w formularzach ogłoszeń). Przydatne jest do do wklejania tekstów opisów, które są zbyt długie by podać je w jednej linii skryptu lub w tabeli danych projektu. Zazwyczaj dotyczy to opisu, lub tekstu wpisu na forum, czy komentarza.
  Aby tego dokonać, należy podać komendę „text” z następującymi po sobie parametrami, tzn: „text=nazwa_pola_formularza=#plik nazwa_pliku.txt|sekcja”. Przykład: „text=signature=#plik teksty1.txt|nr1opis”. Program odczyta wówczas plik „teksty1.txt” i poszuka sekcji oznaczonej jako „nr1opis”. Tego samego rozkazu można użyć w tabeli projektu, np: #plik teksty1.txt. W projekcie można również użyć komendy „#plik-losowa-sekcja”, która wybiera losową sekcję z pliku tekstowego. Więcej opisu w artykule opisującym wersję 3.4d, w dziale aktualności.
 • Generowanie losowych liczb. Aby wygenerować losową liczbe z określonego zakresu należy wpisać w danych projektu lub w skrypcie jako wartość komendy znacznik „#int od-do”, np. aby dla pola „wiek” wylosowac liczbę z zakresu 18 do 50 należy podać: „text=wiek=#int 18-50”.
 • Generowanie losowych wartości ze słowników. Program zawiera bazę słowników zawierających różne dane, np. imiona, nazwiska, nazwy miast, ulic, itp. Aby wylosować potrzebne wartości z tych słowników należy użyć znacznika „#rand” lub „#los”, np. wpsianie „text=city=#rand miasta” sprawi, że program pobierze i wklei jedną, losową nazwę miasta ze słownika miast (zobacz zakładkę słowników).
  Można łączyć znaczniki w jednym ciągu, np. aby wygenerować losową miejscowość z ulicą i numerem domu trzeba wpisać „#rand kody-pocztowe| |miasta|, |ulice| |#int1-30|/|#int1-50”. Taki znacznik sprawi, że program wygeneruje i wklei przykładowo: Kalisz, ul. krótka 12/3.
 • Łańcuchy synonimów. Można ich używać we wszystkich miejcach danych projektu czy skryptu.
 • Odpowiedzi z bazy Q&A. Aby dla niektórych pól wyszukać odpowiedź z bazy Q&A, należy podac znacznik „#Q&A”, np. wpisanie w skrypcie linii „text=humanverify[input]=#QA” sprawi, że program w trakcie wykonywania skryptu wklei do pola „humanverify[input]” odpowiedź na pytanie znajdujące się na stronie.
 • Podgląd kodu źródłowego strony.
  Aby podejrzeć kod strony należy uaktywnić podgląd przez kliknięcie na przycisk debugera . Następnie aby wybrać do podglądu konkretny element na stronie, nalezy kliknąć na przycisk selekcji znajdujący się poniżej przycisku robaka, tak aby podświetlił się na niebiesko. Potem można wyszczególnić dany element, najeżdżając nań myszką na stronie i ewentualnie kliknąć nań. Z pewnością to narzędzie developera jest znane większości osób zajmujących się stronami www (skrót F12 w przeglądarkach).
  Ta opcja jest użyteczna do wyciągania nowych nazw pól formularzy.
 • Kwestia różnych kategorii wpisów (np. na stronach ogłoszeniowych czy katalogach) w tym samym skrypcie przy różnych projektach. Na tego typu stronach używamy tego samego skryptu, ale przy różnych projektach chcemy użyć różnych kategorii wpisu. Zazwyczaj wybór kategorii wpisu wymaga komendy „select=”, w której podajemy wartość wyboru. Dlatego musimy mieć możliwość podmiany wybranej linii skryptu na inną, w zależności od aktywnego projektu. W tym celu, w odpowiedniej linii skryptu, przed komendą umieszczamy znak gwiazdki, asterix. Pojawia się wówczas dodatkowe okienko, w którym możemy wpisać, jak dana komenda skryptu ma wyglądać w przypadku tego aktywnego projektu.

  Na powyższym obrazie widzimy, że w wybranym projekcie cała linia zaczynająca się gwiazdką „*select=…” będzie zamieniana na inną, czyli odbędzie się wybór innej kategorii. W efekcie końcowym wpisy dla Kowalskiego dodamy z kategorią inną niż dla Nowaka.