[AutoFlux] Wersja 3.4c

25 lutego, 2020 Wyłącz przez admin

W tej wersji dodano:

  1. Obsługę proxy. Program może otwierać strony przez serwery proxy. Adresy ip proxy możemy podać na dwa sposoby:
    a). W notatce do projektu wpisujemy linię komendy według następującego wzoru (proxy=adres_ip:port), np: proxy=52.139.3.203:80
    Program otwiera wówczas stronę przez proxy w momencie podwójnego kliknięcia w tabeli adresów i w trakcie przetwarzania skryptów (o ile w skrypcie nie ma podanego proxy).
    b). W skrypcie wpisujemy komendę według takiej samej zasady jak wyżej.
    Program otwiera stronę (home=, open=) używając proxy wpisanego w dany skrypt. Proxy podane w skrypcie jest nadrzędne w stosunku do proxy, które jest wpisane w notatce do projektu. Czyli jeśli chcemy, aby na danej stronie skrypt otwierał stronę przez proxy, to  wpisujemy na początku skryptu komendę proxy=adres:port.
  2. Nową komendę „delone=nazwa_elementu=nr_elementu” usuwającą z kodu strony element o określonej nazwie i numerze. Trzeba zwrócić uwagę na to, że numerowanie elementów w kodzie stron zaczyna się od zera. Np. załóżmy, że na stronie znajduje się formularz, w którym są dwie listy wyboru select ładowane dynamicznie o tej same nazwie „kateg”. Komendą delone=kateg=0 usuniemy pierwszy element i zostanie tylko jedna, druga lista select, w której w dalszej części skryptu możemy wybrać interesującą nas opcję. Przykładowa strona, na której trzeba zastosować tę komendę to e-anonsik.