Regulamin strony

Niniejszy serwis może zawierać w swoich treściach nazwy, loga, znaki towarowe zastrzeżone dla firmy Cyfropolis, innych firm lub osób trzecich. Nazwy te zostały użyte tylko i wyłącznie jako nazwy własne, w celu ich identyfikacji. Zamieszczając je w treści serwisu firma Cyfropolis nie udziela licencji na wykorzystanie ich w jakikolwiek sposób przez użytkowników serwisu.
Użytkownik serwisu korzysta z niego na własną odpowiedzialność. Firma Cyfropolis nie odpowiada za jakąkolwiek szkodę, powstałą w wyniku wykorzystania informacji zamieszczonych w serwisie.

Zabrania się kopiowania treści z serwisu bez zgody właściciela.

Programy sprzedawane są w wersji elektronicznej, bezpudełkowej.

Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) konsument zawierając „umowę na odległość”, ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wydania produktu i jego objęcia w posiadanie przez konsumenta. Za wydanie konsumentowi produktów oferowanych w tym serwisie uważa się dostarczenie kupującemu kodów rejestracyjnych do programów lub usług lub pełnych wersji programów przygotowanych indywidualnie dla kupującego.
W przypadku odstąpienia od umowy kupującemu przysługuje zwrot poniesionych kosztów. Ponieważ produkty dostarczane są w formie elektronicznej, koszty zakupu są jedynymi kosztami podlegającymi ewentualnemu zwrotowi.
Warunkiem dotrzymania terminu jest w tym czasie złożenie sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Ważne jest również oświadczenie przesłane drogą elektroniczną. Dane firmy podane są na stronie „kontakt”.
W przypadku złożenia oświadczenia w formie elektronicznej, sprzedawca prześle kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia serwis płatności payu