Pomoc do programu „Wystawiacz”

7 lutego, 2019 Wyłącz przez admin

Zakładka projekty:

 • Składa się z listy projektów, okienka danych projektu i okienka z nazwami pól formularzy. Dane te można edytować. Aby zapisać zmiany w danym polu naciśnij enter. Aby zapisać pole opisu kliknij myszką w inne pole danych projektu.
 • Opcja „baza w sieci” służy do przełączania się pomiędzy bazą danych znajdującą się na dysku komputera lokalnego a bazą znajdującą się na serwerze w sieci (dotyczy wersji sieciowej).
 • Przycisk wyboru folderu służy do łatwego wklejenia ścieżki do folderu z plikami z tekstami, które będą wklejane z danego pola do formularzy na stronie dodawania ogłoszeń lub innych. Zobacz też opis metody używania tekstów z plików tekstowych.

Zakładka adresy:

 • Masz do wyboru pracę na dwóch silnikach przeglądarek: Chrome i Internet Explorera (zalecaną przeglądarką jest Chrome).
 • Kliknij podwójnie na wybranym adresie, aby otworzyć daną stronę.
 • Możesz filtrować zawartość listy wg. różnych parametrów, np. typu adresu, tagów opisujących adres, frazy znajdującej się w adresie. Aby wyszukać adres po frazie na wyświetlonej już liście adresów, kliknij na listę i naciśnij Ctrl+f.
 • Klawisz F1 lub odpowiedni przycisk nad przeglądarką podświetla frazy podane do podświetlenia w projekcie.
 • Klawisz F2 wkleja dane.
 • Klawisz F3 otwiera/zamyka okienko z tabelką nazw pól formularzy występujących na otwartej stronie. Wystarczy kliknąć na nazwę pola w tabelce, aby pojawiła się lista poszczególnych typów pól. Wybierz z tej listy dany typ pola i kliknij „ok”, aby dodać wybraną nazwę pola do tabelki nazw pól. Pola dodane w jednym projekcie są synchronizowane z innymi projektami.
 • Osobny przycisk nad przeglądarką wkleja w pola formularzy nazwy tych pól, aby można było je podejrzeć.
 • Klawisz F4 przełącza między zakładkami projektów i adresów.
 • Klawisz F5 odświeża przeglądarkę.
 • WAŻNE. Klawisz F9 po podaniu odstępu (w dniach) dopisuje nowy termin ponownego dodania dla danego adresu w projekcie. W momencie zatwierdzania następuje też zapis loginu i hasła używanych do rejestracji (wklejanych w formularz). Potem, gdy dla danego projektu i strony istnieje w bazie taki zapisany login i hasło, to przy następnych otwarciach danej strony będzie on wklejany w formularz zamiast generowania nowego loginu i hasła. Zapisany login i hasło można edytować/usuwać w obszarze pod listą adresów.
 • Przycisk pingowania pinguje otwartą w przeglądarce stronę.

Zakładka Terminy:

 • Terminy są zapisywane do bazy gdy po dodaniu wpisu (wysłaniu formularza) zatwierdzamy go przez F9.
 • Kliknij podwójnie w termin, aby otworzyć dany projekt i adres. Reszta działań jak w normalnym trybie.
 • Przyciskiem eksportu można utworzyć raport z dodanych adresów i dat terminów w bieżącym projekcie.
 • Przycisk importu adresów dodanych służy do dodawania adresów do listy terminów. Mogą to być adresy stron, do których dodawałeś wpisy jeszcze przed używaniem niniejszego programu. Plik, który należy zaimportować powinien zawierać linie w postaci: adres;odstęp następnego dodawania, np: http://www.adres123456.com;365

Zakładka Poczta:

 • Do odbioru maili z aktywacją dodawania ogłoszenia. Najlepiej do celów dodawania wpisów założyć sobie osobne konto pocztowe, aby nie odbierać potem listów z reklamami.
 • W odpowiednie pola wpisz swoje dane logowania do skrzynki pocztowej IMAP.
 • Odśwież pocztę, kliknij na tytuł listu, aby go otworzyć.
 • Niepotrzebne listy można zaznaczyć i przenieść (usunąć) je do innych folderów na serwerze poczty.
 • Jeśli w tekście maila nie linka do kliknięcia tylko tekst, można zaznaczyć tekst adresu i nacisnąć Ctrl+c. Program otworzy ten adres w przeglądarce.

Menu/Narzędzia:

 • Import adresów z pliku tekstowego csv. Aby zaimportować nowe adresy do bazy należy przygotować plik tekstowy csv składający się z wierszy o formacie pól oddzielonych średnikiem:
  adres;tagi;typ adresu
  Na przykład:
  wizaz.pl;dyskusje, opinie, porady Wizaz;forum
  http://adpedia.pl;ogólne;ogłoszenia
  www.adsom.pl;ogólne;ogłoszenia
 • Usuń z bazy adresy z wybranym tagiem.
 • Test otwarcia stron. Ta opcja służy do okresowego sprawdzania, czy strona jest nadal dostępna. Strony, które zwracają komunikat niedostępności są oznaczane tagiem „404error”.
 • Utwórz wiele plików z jednego pliku tekstowego. Ta funkcja służy do tworzenia wielu plików z jednego pliku. Każdy nowy plik zawiera kolejną linię z pliku źródłowego. Zobacz też opis przycisku wybierania folderu i używania wielu plików tekstowych jako źródła danych w projekcie.

Metoda używania tekstów z plików tekstowych:

 • Standardowo, wszystkie dane wpisujemy bezpośrednio w tabelkę danych w projekcie. Jednakże w każde pole można wpisać ścieżkę dostępu do folderu zawierającego pliki tekstowe, aby program wybierał z tego folderu jeden plik tekstowy i wklejał jego tekst do formularza.
 • Użyty plik zostanie przeniesiony do podfolderu „wykorzystane” dopiero w momencie wewnętrznego zatwierdzenia do terminarza przez F9. Jeśli nie chcemy, aby użyty plik został przeniesiony do wykorzystanych, należy w jego nazwie zawrzeć frazę „zostaw”.
 • Jeszcze inne wykorzystanie tej funkcji polega na utworzeniu w danym folderze wielu plików tekstowych, każdy z adresem podstrony (wzięte np. z sitemap strony). W polu „Adres twojej strony” podajemy ścieżkę dostępu do tego folderu. Program będzie wtedy pobierał i wklejał w formularze kolejne adresy podstron docelowej strony ogłaszanej.

Inne:

 • Jeśli otwierasz strony w trybie „Internet Explorer” i strony otwierają się zbyt wolno, uruchom załączony plik rejestru: emulacja_IE9.reg, aby wymusić lepszy tryb emulacji IE.

 

W Wersji demo program „psuje” wklejane teksty losowymi ciągami znaków.

Warunki używania programu są zapisane w pliku licencja.pdf – używając programu zgadzasz się na warunki licencji.

Obsługa krok po kroku:

 1. W zakładce „Projekty” dodaj swój nowy projekt i wybierz klikając go na liście projektów.
 2. Poniżej listy projektów są dwie tabele. Pierwsza służy do wpisywania danych, które będą wklejane na stronę. Wpisz dane, możesz użyć łańcuchów synonimów. Każdy wpis zatwierdź enterem. Pole opisu jest miejscem na dłuższy opis i zapisuje się go poprzez kliknięcie w inne pole, po zakończeniu jego edycji. Możesz też podać ścieżkę dostępu do folderu z plikami tekstowymi.
 3. Wpisz swoje frazy, które mają być podświetlone na otwieranych stronach (klawisz F1).
 4. Przejdź do zakładki „Adresy” i kliknij podwójnie dowolny adres, aby otworzyć stronę.
 5. Po wyświetleniu strony przejdź do podstrony z formularzem dodawania ogłoszenia, rejestracji profilu lub innego wpisu. Naciśnij klawisz F2, aby wkleić swoje dane z projektu do pól formularza.
  Jeśli na stronie znajduje się jakieś nowe pole, którego nazwa nie została wpisana do tabeli z nazwami pól formularza i program nie wkleja danych do tego pola, kliknij F3, aby program pokazał nazwy pól formularza, które możesz potem skopiować do tabeli pól formularza w projekcie. Nazwy pól synchronizują się z wszystkimi projektami.
 6. Po dodaniu wpisu naciśnij klawisz F9, aby zatwierdzić dodanie i zaplanować następne dodanie do tej strony (należy podać za ile dni ma być następne dodanie). Program doda stronę do terminarza i otworzy następną stronę z listy adresów. Ponawiaj dodawanie wpisów, czyli wróć do punktu nr 5 lub wejdź na stronę swojego ogłoszenia i wykonaj ping strony.
 7. Odbierz pocztę w swoim programie pocztowym lub przejdź do zakładki „Poczta”, odbierz listy i klikaj w listach na linki aktywacyjne. Jeśli z jakichś powodów link ma postać czystego tekstu – zaznacz tekst linku i naciśnij Ctrl+c, aby otworzyć stronę aktywacji. Niepotrzebne listy usuń lub przenieś do innego folderu na serwerze poczty.Najlepiej założyć sobie darmowe konto pocztowe na onet.pl i utworzyć tam folder archiwum, aby przenosić do niego listy z danymi do usuwania ogłoszenia. Nie stosuj do dodawania ogłoszeń dobrego konta osobistego lub firmowego, bo przychodzą potem na taką skrzynkę listy reklamowe.